Högtidernas.se - Hitta rätt live-band och musik
  
eller  

Högtidernas.se är stängd för en genomgång av innehållet på gruppernas sidor... vi beklagar!Detta är användarvillkoren för Högtidernas.se!


Sekretess

 1. Högtidernas.se kommer inte att lämna ut din e-post till tredje part utan ditt tillstånd.
 2. Högtidernas.se kan inte komma åt ditt lösenord. Om du glömmer bort ditt lösenord kan vi inte skicka det till dig eftersom vi inte har möjlighet att få fram det. I detta fall skapar vi ett nytt lösenord som vi skickar till dig.
 3. Högtidernas.se använder cookies för att spara information om var på kartorna du klickar. Denna information försvinner när du stänger din webbläsare.


För alla användare

 1. Allt material som du hittar på denna sida får du använda som inspiration och vägledning, men inte som inkomstkälla. Det betyder att du inte får sälja materialet vidare (på t.ex. CD, diskett, websida eller annat), eller publicera på annat ställe om du inte har de nödvändiga rättigheterna.
 2. Du får inte göra förändringar eller modifiera innehåll eller material om du inte har de nödvändiga rättigheterna.
 3. Material och innehåll du lägger upp får inte uppfattas som stötande för andra. Du förväntas ha en trevlig attityd.
 4. Material och innehåll du lägger upp får inte innehålla reklam eller spam-länkar till andra hemsidor.
 5. Material och innehåll du lägger upp får inte innebära ett hot för Högtidernas.se verksamhet (t.ex. genom försök till intrång i databaser och tillgång till systeminformation).
 6. Högtidernas.se tar inget ansvar för innehåll och material som är skapat av dess användare
 7. Högtidernas.se förbehåller sig rätten att utan meddelande ta bort innehåll och material som bryter mot dessa villkor
 8. Allt material är för privat bruk och skall användas inom slutna sällskap.


För musiker och artister

 1. Du måste ha rättigheterna för materialet som du lägger upp. Det innebär att du inte får lägga upp andras verk utan deras tillstånd.
 2. Du behåller alla rättigheter till ditt material, men tillåter att det används av andra användare för privat bruk och inom slutna sällskap.